ترکش ,انفجار

به گفته ی دانشمندان، بیگ بنگ یک انفجار ماده در فضای خالی نبوده، بلکه انبساط سریع خود کیهان بوده که بر مبنای آن هر نقطه از جهان می‌تواند یک مرکز باشد. بعنوان مثال اگر ترقه ای منفجر شده و قادر به ثبت مسیر ترکش های آن باشیم، آنگاه مکان ترکش ها مرز انفجار را به ما می گویند و البته با بازگرداندن ذهنی مسیر تمامی ترکش ها به یک نقطه، به مکان شروع انفجار نیز پی خواهیم برد.

ادامه مطلب
منبع اصلی مطلب : شگفتی های جهان هستی
برچسب ها : ترکش ,انفجار
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : مرکز جهان کجاست؟